Dialoog

partner

Voor u houdt Co-Thinking in dat er voor een kortere of langere periode iemand naast je staat, die organisatiekundig met je meedenkt.

Een dialoogpartner dus, die meedenkt bij de ontwikkeling van uw organisatie en uw projecten.

Co-thinking

We adviseren in organisaties, waarin managers en leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor het economische en ideële succes van hun bedrijf, voor de tevredenheid van hun klanten met de producten en diensten, en voor het welzijn van hun medewerkers.

Cultuur Check

Bij ‘cultuurverschillen’ gaat het niet alleen om internationale groepen waarin mensen met verschillende achtergronden samenwerken, maar ook om verschillen in de organisatiecultuur die bijvoorbeeld te zien zijn bij het fuseren van bedrijven. En last but not least gaat het over “culturele verschillen” binnen organisaties, veroorzaakt door de verschillende professionele achtergronden of door het samenwerking van verschillende generaties.

Veranderingsronde

“We leven niet zozeer in een tijdperk van verandering, maar meer in een verandering van tijdperk”

Is er in uw bedrijf een specifieke verandering nodig? Of is er een fase van transitie, bijvoorbeeld van generatie op generaties of na een fusie?

Bent u goed voorbereid op kansen en risico’s op korte en middellange termijn? Wat heeft u nu nodig om de ontwikkeling van uw bedrijf te bevorderen?

w

Feedbackcultuur

Feedbackcultuur is de sleutel tot veel veranderingen.

Weet u of uw communicatie uw werknemers en uw klanten goed bereikt – en hoe het wordt ontvangen?

Gebruikt u de ideeën en het potentieel van uw team en uw klanten om uw producten, diensten en processen verder te ontwikkelen?

Hoe ontdek je wat je medewerkers beweegt en zijn er gelegenheden voor je medewerkers om elkaar van feedback te voorzien; de voorwaarde voor persoonlijke en gezamenlijke groei?

What got you here
won’t get you there

Af en toe leun je achterover middenin een (verander) proces.

Je kijkt achterom en ziet een tot voor kort een succesvol proces. Je kijkt om je heen en ziet tot voor kort enthousiaste medewerkers. Maar nu is het proces gestopt – de energie lijkt eruit te zijn. En op deze manier bereik je het beoogde succes niet. Je analyseert de situatie en je realiseert je dat wat je met succes op dit punt heeft gebracht, je niet verder brengt.

Dat is zo’n moment waarop Co-Thinkers in Change je proces weer op gang kunnen brengen. Gerichte vragen aan alle betrokkenen,  inventarisatie van kennis en antwoorden en het toevoegen van kennis en ervaring zorgen samen voor energie, motivatie en actie, zodat het proces weer in beweging komt.

Soms begeleiden we je een stukje op je verander-weg, maar vaak is alleen Touch & Go nodig. (We bedoelen dit positief – als een impuls die in veel gevallen volledig volstaat om alleen verder te gaan.)

Stroming

Wij beschrijven onze aanpak graag als de stroming van een rivier: Een rivier zoekt van nature zijn weg kronkelend door het landschap. Hier hapt hij een stuk oever weg, daar slijpt hij een nieuwe geul uit, en verderop laat hij de zandbank wandelen of meestromend sediment hechten aan de oever. De stroming beïnvloedt zo de vorm en ligging van de rivier, en omgekeerd beïnvloedt die weer de stroming.

Om de stroming van een rivier te veranderen of de rivier weer te laten stromen moet er kennis zijn over de onderstroom, de bedding en de oevers. Door daar kennis van te hebben, de mogelijkheden te benutten en hindernissen uit de weg te ruimen zal de rivier (anders) gaan stromen.

Klinkt dat ingewikkeld? Ja. Autobanden ontwikkelen, papier maken, de bouwvoorschriften beheren, een zorgdienst beheren, heterogeniteit en inclusie ontwerpen, fotovoltaïsche installaties installeren of beursstands ontwerpen, klinkt ook ingewikkeld. Dat kunt u, wij kunnen dat andere.

Contact

Heike Smets

smets@co-thinkers.org
+49 1717417634

Burgplatz 6
DE 52372 Kreuzau

Co-Thinkers in Change

Heike Smets is Duits, Désirée Vroegop is Nederlands. Wanneer ze samen zijn spreken ze Duits, en wijken uit naar Engels en Nederlands, als daar het woord meerzeggend is of het begrijpelijker maakt wat er precies bedoeld wordt. Beiden zijn internationaal georiënteerd en samen spreken ze (al ruim 10 jaar) over de culturen in landen en organisaties.

Daardoor denken ze in termen van ‘best of all worlds’. De verschillen zijn interessant en nooit onoverkomelijk, hun wereld is door hun gesprekken van globale omvang.

 

Désirée Vroegop

vroegop@co-thinkers.org
+31 6 55327911

IVPO

Geurdeland 17 G
NL 6673 DR Andelst

Bericht