Co-Thinking

“Voor u houdt Co-Thinking in dat er voor een kortere of langere periode iemand naast je staat, die organisatiekundig met je meedenkt. Een dialoogpartner dus, die meedenkt bij de ontwikkeling van uw organisatie en uw projecten.”

Onze werkwijze:

Onze werkwijze is Co-Thinking. We adviseren in organisaties, waarin managers en leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor het economische en ideële succes van hun bedrijf, voor de tevredenheid van hun klanten met de producten en diensten, en voor het welzijn van hun medewerkers.

Voor u houdt Co-Thinking in dat er voor een kortere of langere periode iemand naast je staat, die organisatiekundig met je meedenkt. Daarbij wordt naar behoefte supervisie en coaching, aangeboden bij veranderprocessen. Door deskundige feedback ontstaan impulsen voor beweging.

Omdat het moeilijk is om het grote geheel te blijven zien wanneer je gedetailleerd betrokken bent, kunnen professionele, externe opmerkingen vernieuwend en doorslaggevend zijn. Een dialoogpartner dus, die meedenkt bij de ontwikkeling van uw organisatie en uw projecten.

Voor ons betekent Co-Thinking dat wij steeds een integraal perspectief ontwikkelen met betrekking tot de factoren die essentieel zijn voor een project. Veel van deze factoren overstijgen dat wat expliciet gezegd wordt binnen de context van de organisatie. De manier waarop gedacht, gesproken en gewerkt wordt, heeft veel met gewoonten te maken, zoals een rivier steeds dezelfde stroom volgt en de bedding dieper uitslijt. Wij hebben de ervaring dat verandertrajecten – organisatorisch of projectmatig – gemakkelijker worden, wanneer mythen zoals ‘weerstand tegen verandering’ en ‘nieuwe concepten zijn altijd moeilijk te implementeren’ uit de weg geruimd worden.

Wij beschrijven onze aanpak graag als de stroming van een rivier: Een rivier zoekt van nature zijn weg kronkelend door het landschap. Hier hapt hij een stuk oever weg, daar slijpt hij een nieuwe geul uit, en verderop laat hij de zandbank wandelen of meestromend sediment hechten aan de oever. De stroming beïnvloedt zo de vorm en ligging van de rivier, en omgekeerd beïnvloedt die weer de stroming.(https://scheldeschorren.be/)

Om de stroming van een rivier te veranderen of de rivier weer te laten stromen moet er kennis zijn over de onderstroom, de bedding en de oevers. Door daar kennis van te hebben, de mogelijkheden te benutten en hindernissen uit de weg te ruimen zal de rivier (anders) gaan stromen.

Klinkt dat ingewikkeld? Ja. Autobanden ontwikkelen, papier maken, de bouwvoorschriften beheren, een zorgdienst beheren, heterogeniteit en inclusie ontwerpen, fotovoltaïsche installaties installeren of beursstands ontwerpen, klinkt ook ingewikkeld. Dat kunt u, wij kunnen dat andere.

Services