Cultuur Check

De bedrijfscultuur bestaat uit het gemeenschappelijke gedrag en de normen en waarden met betrekking tot de manier waarop mensen (in organisaties) met elkaar, hun werk en hun managers omgaan.

Bedrijfscultuur is essentieel voor strategie en veranderingsprocessen.

Cultuur Check

Bij ‘cultuurverschillen’ gaat het niet alleen om internationale groepen waarin mensen met verschillende achtergronden samenwerken, maar ook om verschillen in de organisatiecultuur die bijvoorbeeld te zien zijn bij het fuseren van bedrijven. En last but not least gaat het over “culturele verschillen” binnen organisaties, veroorzaakt door de verschillende professionele achtergronden of door het samenwerking van verschillende generaties.

Bij een Cultuurcheck onderzoeken wij de cultuur issues in alle lagen van uw organisatie, en analyseren de invloeden hiervan op de communicatie en voortgang van de processen. Dat levert inzichten op aan alle betrokkenen, waardoor er nieuwe mogelijkheden en keuzes beschikbaar komen.

 

Cultuur-Check School

Heterogeniteit op school gaat niet alleen over de diversiteit van kinderen en jongeren. Ook de diversiteit van het onderwijzend personeel is in toenemende mate een issue. De school heeft vactures – voor lesgeven in een aantal vakken – voor specialisten die normaliter een ander vak uitoefenen/ een andere opleiding hebben gedaan. Naast deze specialisten komen ook docenten van buiten de school naar de basisschool, die zijn opgeleid voor andere schooltypen.

Wat zijn de mogelijkheden om een ​​vruchtbare en synergetische samenwerking tussen verschillende mensen in uw team mogelijk te maken? Herkent u de kansen en problemen in deze situatie? Heeft u een plan om bestaande problemen aan te pakken en potentieel te benutten?

Onze Cultuurcheck is dus ook zeer geschikt voor scholen en voor transities naar nieuwe vormen van samenwerken.