Disclaimer

 

Wij zijn alleen aansprakelijk voor de inhoud van deze website in het kader van de bepalingen
in §§ 7 e.v.. TMG. Wij hebben onze inhoud zorgvuldig gecontroleerd, in het bijzonder met
betrekking tot de auteursrechten en andere rechten op gebruikte teksten, afbeeldingen,
foto’s en grafische voorstellingen. Bovendien is de inhoud bedoeld voor informatie en
discussie en vormt deze geen zakelijk of ander advies.

De inhoud van externe websites waarnaar wij linken bevatte geen wettelijke overtredingen
die voor ons herkenbaar waren op het moment dat de link werd gemaakt. We markeren
externe links en controleren regelmatig de inhoud ervan, maar we willen onze gebruikers
erop wijzen dat we de mogelijkheid van wijzigingen in de tussentijd niet kunnen uitsluiten.
Wij vragen alle gebruikers om ons op de hoogte te stellen van mogelijke inbreuken op het
auteursrecht en andere rechten in verband met onze website, zodat wij indien nodig
corrigerende maatregelen kunnen nemen.

Problemen met de website?