Wie we zijn

Co-Thinkers in Change

 

Heike Smets is Duits, Désirée Vroegop is Nederlands. Wanneer ze samen zijn spreken ze Duits, maar wijken uit naar Engels en Nederlands, als daar het woord treffender is of de bedoeling beter benadert.

Beiden zijn internationaal georiënteerd en samen spreken ze (al ruim 10 jaar) over de culturen in landen en organisaties. Daardoor denken ze in termen van ‘Best of all worlds’.

De verschillen zijn interessant en nooit onoverkomelijk, hun denkwereld is door en in hun gesprekken globaal.

Heike Smets

Heikes specialisme is het ter discussie stellen van bestaande theorieën en algemene aannames. Daarbij houdt ze altijd rekening met de positieve intentie van de bedenker of zender. Ze is een soort padvindster die de uitdaging zoekt en geniet van een moeilijk parcours.

Heike is afgestudeerd in Semiotiek; ze bestudeert en houdt van allerlei soorten tekens, of dit nu de huidige theorie over verandering is of het (ruimtelijk en procedureel) ontwerp van uw organisatie. Zij herkent geschreven en ongeschreven tekens en hun symboliek, die ze vertaalt naar culturele en sociale verhoudingen. Dat voert tot gesprekken over de missie – het bestaansrecht – van uw organisatie, over ontwikkeling, verandering en continuïteit.

Désirée over Heike:

“Ik ken niemand die taal beter doorgrond dan Heike. Ze ‘proeft’ het verhaal en vertelt daarna over de vorm en de inhoud in meerdere talen. Op die manier bouwt ze bruggen tussen landen en culturen.

Met een open mind luistert ze naar overeenkomsten en verschillen en minimaliseert haar oordeel bij het verwoorden van haar conclusies.

En waarom ik graag met Heike samenwerk:

“Heike heeft een scherpe geest, waaraan ik de mijne kan slijpen. Ze weet me altijd te verrassen met alternatieve denkwijzen die zorgen voor vergezichten.  Ik geniet van samenwerken met Heike omdat ik nooit hoef in te houden, ik ontmoet haar op ieder gedachtenlevel. Daardoor maken we samen kilometers, alsof we vleugels hebben.”

Désirée Vroegop

Désirée is Bedrijfskundige met een HR-specialisatie. Haar specialiteit is het praktisch en empatisch begeleiden van verandertrajecten, fusies en overnames. Ze gebruikt haar kennis en ervaring voor de vorm, niet voor de inhoud van deze trajecten. 

Daar levert ze maatwerk door haar ‘open mind’ en ‘een leven lang leren’, voor een steeds up-to-date, positieve bijdrage.Vanaf 2002 heeft ze fusies, overnames en integraties begeleid; successen gevierd, verlies geanalyseerd. In 2010 is ze afgestudeerd op dit fenomeen en vooral op de zachte kanten van ‘harde’ reorganisaties. “Op papier prima trajecten maar het succes blijft vaak uit. Wat houdt organisaties – en met name de mensen in organisaties – tegen?”

In deze tijd is verandering een constante, Terwijl de voorwaarden voor succes aanwezig zijn, lijken organisaties stil te staan. Iedereen doet zijn best, maar doet men ook het goede?

Heike over Désirée:

“Ik ben altijd weer onder de indruk als Désirée, bijvoorbeeld in een coachingsgesprek, haar uitgebreide kennis en gedifferentieerde perspectieven op een eenvoudige en nauwkeurige manier overbrengt, vaak met behulp van metaforen en modellen.
Ze reageert flexibel en behoudt daarbij altijd haar integriteit – vaardigheden, die ze in alle fases van haar vakgebieden laat zien: in coaching, advies en leiderschap. Désirée verbindt mensen met hun eigen doelen.”

En waarom ik graag met Désirée samenwerk:

Désirée blijft altijd op koers – zonder de praktijk uit het oog te verliezen heeft ze aandacht voor ingewikkelde  concepten en ervaringen, die haar helpen organisatie-problemen op te lossen. Omgekeerd verbindt en toetst ze theorieën altijd in de praktijk. Met Désirée kun je over ongebaande wegen gaan en goed aankomen.

Ons verbindt een intuïtie voor het bewandelen van de juiste weg – maar dat kan zij beter uitleggen :).”

Onze inspiratie

We delen een manier van denken die je ‘Best of both worlds’ zou kunnen noemen: verschillen zijn interessant en positief en nooit onoverkomelijk. Onze ‘wereld’ is globaal.

Daarom laten we ons inspireren door ideeën en boeken uit verschillende landen en in verschillende talen.

 

t

Magie van het vragen

In systemische samenhang is ook het boek Rake Vragen en de bijbehorende vragenkaarten-box (2018) een bron van inspiratie.

De Nederlandse schrijfster en organisatieadviseur Siets Bakker ontwikkelde niet alleen deze vragen, maar ook een totaalconcept om zelf te leren specifieke vragen te maken, vragen die iets in je los maken, iets in je aanraken waardoor problemen hun juiste perspectief ontmoeten. 

Tijdens het lezen van Rake Vragen heb ik geprobeerd vanuit dit perspectief ons eigen werkproces onder de loep te nemen. En het klopt: er zijn momenten waarop je met vragen een beweging op gang kunt brengen.

Maar met welke vraag lukt dat het beste? (…)

Systeemdenken

Deze keer kwam onze inspiratie uit het boek Systemisch adviseren: de organisatie als levend systeem (2013) van Siebke Kaat en Anton de Kroon.

We worden eraan herinnerd om uit te zoomen, afstand te nemen van de details om zo weer overzicht te krijgen over de organisatie als geheel.

Het gaat over een ander perspectief:

Problemen kunnen ook oplossingen zijn voor iets anders.

En in hoeverre en voor wie is deze disbalans voordelig?

Welk probleem ontlopen we, door dit probleem te handhaven?

Spannend!

Coherence

Coherence blijkt voor veel meer te staan dan samenhang.

Zelf zeggen ze: “House of Coherence is een huis voor ontwikkeling van mensen en organisatie die werken aan meer integraliteit, integriteit en impact.”

Na intensieve bestudering van o.a. de Levensboom er is een model ontstaan dat daadwerkelijk kan worden gebruikt om uit te leggen wat en hoe ogenschijnlijk zo ver uit elkaar staande zaken als de waarden van een organisatie en de toegevoegde waarde voor klanten met elkaar te maken hebben. En dat maakt ook duidelijk wat je er zelf allemaal mee te maken hebt.

Judith Botman en Herman van Kampen van House of Coherence zijn van mening dat een dergelijke integriteit organisaties duurzamer maakt in de zin van hun eigen waarden – niet in de laatste plaats omdat de mensen daar hun werk, rol en inbreng als zinvol kunnen ervaren.